PRISER OG VILKÅR (2023)

For juridisk bistand legges følgende til grunn for Advokatene Mello, Grøndahl & Andersen

Generell veiledning inntil 20 minutter Gratis
Ordinær timepris kr. 2000,-
Timepris næringsdrivende kr. 2200,-

 

 

 

 

Prisene er veiledende. Endringer kan skje avhengig av bistandens vanskelighetsgrad, omfang og evt. resultat.

For bistand etter rettshjelploven er timeprisen den statlige salærsatsen. Det er regler om egenandel.

Prisene er eks. merverdiavgift.