PRISER OG VILKÅR (2021)

For juridisk bistand legges følgende til grunn for Advokatene Mello, Grøndahl & Andersen

Generell veiledning 1/2 time kr.   950,-
Ordinær timepris kr. 1900,-
Timepris næringsdrivende kr. 2200,-

 

 

 

 

Prisene er veiledende. Endringer kan skje avhengig av bistandens vanskelighetsgrad, omfang og evt. resultat.

For bistand iht. rettshjelploven vil timeprisen være kr. 1085,-.
For fritt rettsråd og fri sakførsel må det påregnes en egenandel på hhv. kr. 1085,- og 25% av salæret, dog maks. kr. 8680,-.

Prisene er eks. merverdiavgift.