MORTEN GRØNDAHL

Allminnelig praksis

Spesialområder: 
- Helserett
- Psykisk helsevern
- Fri rettshjelpssaker

E-post: [email protected]
Tlf: +47 900 99 527


 
Morten_116A8335-cropMorten_116A8335-crop

Utdanning: juridisk embetseksamen, Bedriftsøkonom BI.

Praksis: Kommuner (juridisk konsulent, bl.a. i Tønsberg kommune). Fylkeslandbruksstyret i Vestfold (juridisk konsulent). Fylkesmannen i Vestfold (avdelingssjef, kommunalavdelingen). Egen advokatvirksomhet.