ANNE-BIRGITTE ANDERSEN

Spesialområder: 
- Helserett
- Psykisk helsevern
- Pasientrettigheter
- Erstatningssaker
- Arv- og familierett
- Barn og foreldre
- Forvaltningsrett
- Strafferett
- Fri rettshjelpssaker

E-post: [email protected]
Tlf: +47 920 65 587

 

Anne-Birgitte_116A8328-cropAnne-Birgitte_116A8328-crop

Utdanning: juridisk embetseksamen og videreutdanning innen ledelse.

Praksis: Erfaring fra rådgiverstillinger i stat og kommuner, samt underdirektør hos Fylkeslegen og Fylkesmannen i Vestfold. Undervisningsoppdrag. Tidligere pasient- og brukerombud i Vestfold. Lang ledererfaring. Egen advokatvirksomhet.