Tilbake

Ta uforpliktende kontakt for umiddelbar avklaring av saken og hensiktsmessigheten i å engasjere advokat.

Konkurranseloven forutsetter at advokater gir prisopplysninger overfor forbrukere som søker advokathjelp.

Salærsatsen vil normalt variere mellom kr 1020 og kr 1700 per time. Normalpris er kr 1700 per time.

Timeprisen kan påvirkes av sakens kompleksitet og rettslig og faktisk vanskelighetsgrad.

Dersom saken medfører krav på fri rettshjelp, blir salæret beregnet ut fra offentlig sats, for tiden kr 1020 per time.

Merverdiavgift på 25% kommer i tillegg.

For enkle oppdrag vil enhetspriser kunne avtales.

Eventuelle gebyrer til det offentlige, f.eks. i forbindelse med registrering og tinglysning, kommer i tillegg.

I straffesaker o.l. har fornærmede vanligvis krav på bistandsadvokat. Det offentlige vil da dekke utgiftene til advokat.

Forsvareroppdrag i regulære straffesaker dekkes i de fleste tilfellene av det offentlige når det er tatt ut tiltale i saken. Retten vil videre dekke salær i forbindelse med varetektsfengsling. Bistand under etterforskning før tiltale er tatt ut, må klienten vanligvis betale selv. Hvis saken henlegges, vil imidlertid salæret kunne kreves erstattet av politiet.

Det er stengt for kommentarer.